Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Στο πλαίσιο προώθησης της ηλεκτροκίνησης και της ταυτόχρονης μείωσης εκπομπών των ρύπων, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού εκπόνησε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ). Αυτό αφορά στη χωροθέτηση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, με πλήρη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
Πέρα από τις θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ΙΧ και μικροκινητικότητας, ο δήμος πρέπει να μεριμνήσει για θέσεις φόρτισης ειδικών θέσεων, όπως ΑμεΑ, τουριστικών λεωφορείων και φορτοεκφόρτωσης. Έτσι αναπτύχθηκαν δύο εναλλακτικά σενάρια ως προς τη χωροθέτηση των σημείων φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Το σενάριο Α δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους πόλους έλξης του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Οι χώροι αυτοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις δημόσιες υπηρεσίες, τα εμπορικά καταστήματα, τους χώρους άθλησης και αναψυχής, τις εγκαταστάσεις υγείας κλπ. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στους κόμβους μετεπιβίβασης και συγκεκριμένα στους σταθμούς του προαστιακού.
Το σενάριο Β εστιάζει στην ισοκατανομή των σταθμών φόρτισης εντός των ορίων του δήμου με κριτήριο την βέλτιστη γεωγραφική κατανομή.
Η ανάπτυξη των δύο σεναρίων χωροθέτησης στηρίχθηκε στον συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση τόσο στην προέλευση των μετακινήσεων, δηλαδή στον τόπο κατοικίας των πολιτών, όσο και στον προορισμό τους, ο οποίος περιλαμβάνει τον χώρο εργασίας τους, τις δομές δημόσιας υγείας, τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αθλητισμού, χώρους πρασίνου, κέντρα εμπορίου, αναψυχής, τουριστικούς προορισμούς και συνδυασμένες μεταφορές.
Στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού, τα δύο σενάρια τέθηκαν σε διαβούλευση. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε έρευνα όπου συμμετείχαν κάτοικοι, επισκέπτες και φορείς του δήμου. Μέσω των απαντήσεων και των απόψεων που αναπτύχθηκαν, αλλά και μέσα από τη συνεργασία του αναδόχου με τον δήμο, η Ομάδα Εργασίας οδηγήθηκε σ’ έναν συνδυασμό των δύο παραπάνω σεναρίων, ο οποίος αποτυπώνει τον χαρακτήρα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του δήμου.
Συνολικά, προτάθηκαν 37 σημεία φόρτισης με 42 φορτιστές και 83 θέσεις φόρτισης, εκ των οποίων οι 74 για ΙΧ οι 9 για ΑμεΑ. Συγκεκριμένα:
Θέσεις Φόρτισης – 1ο έτος: 55 εκ των οποίων οι 48 θέσεις φόρτισης ΙΧ και οι 7 για ΑμεΑ.
Θέσεις Φόρτισης – 2ο έτος: 28 εκ των οποίων οι 26 θέσεις φόρτισης ΙΧ και οι 2 για ΑμεΑ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή