Ποιοί ανέλαβαν θέσεις στο εσωτερικό της ΝΔ


Με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, συστήνεται Γραμματεία Προγράμματος του Κόμματος και ορίζεται Γραμματέας Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεώργιος Στεργίου. 

Με άλλη απόφασή του, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ορίζει Διευθυντή Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τον κ. Ζήση Ιωακείμοβιτς.

Επίσης με απόφαση του Προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζονται: 


 Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Κόμματος στη Βουλή, ο δημοσιογράφος
κ. Σπύρος Καπράλος.


·          
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας
Δημοκρατίας του Νομού Θεσσαλονίκης ο κ. Μηνάς Σαμαντζίδης.

 

·        
Αναπληρωτής Γραμματέας
Οργανωτικού, ο κ. Θεόδωρος Παπαφιλίππου,
προκειμένου να επικουρεί ή και να αναπληρώνει το έργο του Γραμματέα Οργανωτικού
στην περιοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Περιφερειακές Οργανώσεις Α’
Αθήνας, Β’ Αθήνας, Αττικής, Πειραιώς & Νήσων).

 

·        
Αναπληρωτής Γραμματέας
Οργανωτικού, ο κ. Στέργιος Χυτούδης,
προκειμένου να επικουρεί ή και να αναπληρώνει το έργο του Γραμματέα Οργανωτικού
στην περιοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος
(Περιφερειακές Οργανώσεις Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος).

 

·        
Αναπληρωτής Γραμματέας
Οργανωτικού, ο κ. Ευάγγελος Ρίζος,
προκειμένου να επικουρεί ή και να αναπληρώνει το έργο του Γραμματέα Οργανωτικού
στην περιοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος &
Ιονίου (Περιφερειακές Οργανώσεις Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων
Νήσων).

 

·        
Αναπληρώτρια Γραμματέας
Οργανωτικού, η κυρία Κωνσταντίνα
Αδαμοπούλου,
προκειμένου να επικουρεί ή και να αναπληρώνει το έργο του
Γραμματέα Οργανωτικού στην περιοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
(Περιφερειακές Οργανώσεις Βορείου & Νοτίου Αιγαίου).

 

·        
Αναπληρωτής Γραμματέας
Οργανωτικού, ο κ. Στυλιανός Κονταδάκης,
προκειμένου να επικουρεί ή και να αναπληρώνει το έργο του Γραμματέα Οργανωτικού
στην περιοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Περιφερειακή Οργάνωση Κρήτης).

 

·        
Αναπληρωτής Γραμματέας
Οργανωτικού, ο κ. Θεόδωρος Μητράκας,
προκειμένου να επικουρεί ή και να αναπληρώνει το έργο του Γραμματέα Οργανωτικού
στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Περιφερειακές Οργανώσεις Δυτικής
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης).

 

·        
Αναπληρωτής Γραμματέας
Οργανωτικού, ο κ. Κίμωνας Μηταλίδης,
προκειμένου να επικουρεί ή και να αναπληρώνει το έργο του Γραμματέα Οργανωτικού
στην περιοχή της Ηπείρου (Περιφερειακή Οργάνωση Ηπείρου).

 

·        
Αναπληρωτής Γραμματέας
Οργανωτικού, ο κ. Κωνσταντίνος Πηνιώτης,
προκειμένου να επικουρεί ή και να αναπληρώνει το έργο του Γραμματέα Οργανωτικού
στους Τομείς Κινητοποίησης, Ετεροδημοτών & Εκλογικής
Ετοιμότητας-Διαδικασιών.

 

·        
Αναπληρωτής Γραμματέας
Οργανωτικού, ο κ. Χρήστος Βλαχοκώστας,
σε θέματα Αξιολόγησης & Επιμόρφωσης Στελεχών με ευθύνη την Κεντρική &
Βόρεια Ελλάδα.

Πήγαινε στην κορυφή