Ορίστηκαν τα μέλη της ΔΕΠ και των Σχολικών Επιτροπών Δ. Γαλατσίου

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ορίστηκαν τα μέλη της ΔΕΠ και των  Σχολικών Επιτροπών Δ. Γαλατσίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τον ορισμό του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) του Δήμου Γαλατσίου ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίαση του.

Το 3ο θέμα της ημερήσιας διατάξης της συνεδρίασης του Σώματος στα τέλη Ιανουαρίου ήταν ο ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας καθώς και ενός εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων του Δήμου μετά του αναπληρωτή του στην Επιτροπή αυτή. Πρόεδρος της ΔΕΠ ορίστηκε ομόφωνα ο Γιάννης Σκληράκης και Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Κορρές ενώ ως εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων του Δήμου, η Νίκη Πάττα (τακτικό μέλος) και ο Νικόλαος Γαλάνης (αναπληρωματικός).

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στο Δήμο Γαλατσίου, με την υπ΄ αρ. 81(Β)/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συστήθηκε Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου».
Το ανωτέρω Ν.Π. διοικείται από δεκαπενταμελές (15μελές) διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από:
• Οκτώ (8) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων τουλάχιστον τρεις (3) ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
• Δύο (2) διευθυντές/ντριες εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Α΄/θμιας εκπαίδευσης.
• Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για τη σχολική επιτροπή της Α΄/θμιας εκπαίδευσης.
• Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων Α΄/θμιας εκπαίδευσης.
• Τρεις (3) δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
Επίσης, ορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων ο ένας (1) από τη μειοψηφία, ένας (1) διευθυντής, ένας (1) νηπιαγωγός, ένας (1) εκπρόσωπος γονέων και ένας (1) δημότης ή και κάτοικος.
Κατόπιν αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τους εξής:
• Πρόεδρος: Γιάννης Κορρές
• Αντιπρόεδρος: Μαρία Τσαγκρινού
• Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Τακτικά μέλη: Ανδρέας Ανδρέου, Ιωάννης Τακτικός, Σπύρος Αργυρός, Μάνος Ελευθερίου, Γρηγόρης Χαραλαμπίδης, Μαρία Χωριανοπούλου
Αναπληρωματικά μέλη: Πάνος Ροπόδης, Πετρούλα Παπαγεωργίου, Άννα Αναστασοπούλου
• Διευθυντές Σχολείων: Αναστασία Σοροβίγκα Αναστασία (τακτικό μέλος), Συμεών Ζουρελίδης (τακτικό), Σοφία Τούλη (τακτικό), Γαρυφαλιά Ζημιανίτη (αναπληρωματικό)
• Ένωση Γονέων: Γιάννης Καρεκλάς (τακτικό), Νίκη Χρηστίδου (αναπληρωματικό)
• Δημότες: Ειρήνη Μαθιού (τακτικό μέλος), Παναγιώτης Καμίτσης (τακτικό), Ανθή Σύψα (τακτικό), Πέτρος Σιδέρης (αναπληρωματικό)

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στο Δήμο Γαλατσίου, με την υπ΄ αρ. 81(Β)/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συστήθηκε Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου».
Το ανωτέρω Ν.Π. διοικείται από δεκαπενταμελές (15μελές) διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από:
• Οκτώ (8) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων τουλάχιστον τρεις (3) ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
• Δύο (2) διευθυντές/ντριες εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Β΄/θμιας εκπαίδευσης.
• Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων Β΄/θμιας εκπαίδευσης.
• Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.
• Τρεις (3) δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
Επίσης, θα ορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων ο ένας (1) από τη μειοψηφία, ένας (1) διευθυντής, ένας (1) εκπρόσωπος γονέων και ένας (1) δημότης ή και κάτοικος.
Κατόπιν αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τους εξής:
• Πρόεδρος: Γιάννης Κορρές
• Αντιπρόεδρος: Γεωργία Καρακατσούνη
• Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Τακτικά μέλη: Πάνος Ροπόδης, Πετρούλα Παπαγεωργίου, Περικλής Κακαρώνης, Έφη Μπούρα – Πολυχρονοπούλου, Άννα Αναστασοπούλου, Αγγέλικα Σαπουνά.
Αναπληρωματικά μέλη: Σπύρος Αργυρός, Γιάννης Τακτικός, Ματθαίος Ιμπριάλος
• Διευθυντές Σχολείων: Κωνσταντίνος Καρλής (τακτικό μέλος), Μαριέτα Παππά (τακτικό), Αναστασία Μελιτζάνη (αναπληρωματικό)
• Ένωση Γονέων: Κωνσταντίνος Μουδάκης (τακτικό μέλος), Γιάννης Καρεκλάς (αναπληρωματικό)
• Δημότες: Γεράσιμος Ματσούκης (τακτικό μέλος), Μαριάνθη Μήκα (τακτικό) Αγγελική Βλαχάκη (τακτικό), Παναγιώτα Κυριακοπούλου (αναπληρωματικό)
• Μαθητές: Μιχαέλα – Αγγελική Χατζή (τακτικό μέλος), Γεώργιος Κοπανάκης (αναπληρωματικό)

Πήγαινε στην κορυφή