Δήμος Γαλατσίου: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των μικροπωλητών για το πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των μικροπωλητών για το πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας

Φέτος θα πραγματοποιηθεί ένα από τα δύο θρησκευτικά πανηγύρια που γίνονται το Μάιο στην πόλη μας. Η καθιερωμένη εμποροπανήγυρη στη μνήμη της Αγίας Ειρήνης που διεξάγεται 3 και 4 Μαΐου κάθε χρόνο, φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί διότι συμπίπτει με την εορτή του Πάσχα. Συνεπώς, θα πραγματοποιηθεί μόνο το πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας στις 12 και 13 Μαΐου.

Ο Δήμος Γαλατσίου προχώρησε στο ανοικτό κάλεσμα όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη της Αγίας Γλυκερίας, να καταθέσουν αίτηση χορήγησης έγκρισης συμμετοχής στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας. Για τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφέρομενοι προσκομίζουν κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:
• Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.
• Άδεια παραγωγού και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές.
• Άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο.
• Άδεια χειροτέχνη.
• Για κινητές καντίνες και φορητές ψησταριές έψησης βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος.
• Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων (λουκουμάδες, ξηροί καρποί κλπ).
• Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τους επαγγελματίες τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων λούνα παρκ
• Για αλλοδαπούς διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ.
Στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο εξουσιοδότηση σε τρίτο θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο «Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων» μέσω πρωτοκόλλου από την 21η Μάρτιου 2024 έως και 6η Μαΐου 2024 και ο ενδιαφερόμενος αναμένει τη διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης και σε περίπτωση που εκλεγεί θα καταβάλλει τα προβλεπόμενα τέλη στο «Ταμειακή Υπηρεσία» για να εκδοθεί η σχετική έγκριση συμμετοχής.
Τα ημερήσια τέλη για την τοποθέτηση εμπορευμάτων στις εμποροπανηγύρεις όπως αυτά ορίζονται με την υπ΄ αριθ. 97/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για τα δύο πανηγύρια έχουν ως εξής:
– για ένα (1) τ.μ 19,80 ευρώ,
– για δύο (2) τ.μ 39,60 ευρώ,
– για τέσσερα (4) τ.μ. 79,20 ευρώ,
– για οκτώ (8) τ.μ. 158,40 ευρώ,
– για δώδεκα (12) τ.μ. 237,60 ευρώ,
– για δεκαέξι (16) τ.μ. 3 16,80 ευρώ.
Για τον εορτασμό της Αγίας Γλυκερίας (12-05-2024 και 13-05-2024) όπου το πανηγύρι εκτείντεαι επί της οδού Αγίας Γλυκερίας (από τη Λεωφόρο Γαλατσίου έως τη συμβολή με την οδό Νίκου Ξυλούρη) και επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (από την οδό Πηγής έως τη συμβολή με την οδό Πρωτοπαπαδάκη), υπάρχουν τετρακόσιες εβδομήντα δύο (472) θέσεις.
Η χορήγηση των εγκρίσεων συμμετοχής θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η ημερομηνία της οποίας θα γίνει με νεώτερη ανακοίνωση.

Τα επιτρεπόμενα είδη πώλησης είναι είδη ένδυσης, υπόδησης, νεωτερισμών, λευκών ειδών καλλιτεχνημάτων – χειροτεχνημάτων βιομηχανικών ειδών, δερμάτινων ειδών, βιομηχανικών ειδών, είδη υαλοπωλείου πλαστικών ειδών, καλλωπιστικών φυτών, ειδών υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής όπως πήλινες – πλαστικές γλάστρες χώμα καθώς και πώληση βιβλίων (άρθρο 3 παρ.1 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 16469/15.02.2022).
Επίσης μπορούν να πωλούνται πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης, τηρουμένων των κανόνων της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 3 παρ.1 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 16469/15.02.2022)
Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση:
α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή
που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ήμερες την εβδομάδα,
γ) το δέκα τοις (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και
δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη (άρθρο 37 παρ. 3 Ν. 4849/21 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 134 του Ν. 4887/22).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή